Meny
Startside Smådyrpensjonat Plassbestilling OPPDRETT PRODUKT & TJENESTER Om KOS Veibeskrivelse

KOS salgsbetingelser

Priser

Priser til forbrukere er oppgitt inklusive mva. og gjelder fra tidsangivelsen på prislistens forside. Disse erstatter tidligere priser. Prisene er eksklusive frakt og evtuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc.

I spesielle prislister for næringsdrivende som driver videresalg er priser oppgitt eksklusive mva.

Levering (ordinært assorterte ordre)

I utgangspunktet er det kjøperen som betaler frakten, hvis ikke nærmere avtale, tilbud eller anbud foreligger. For levering i Trondheim og omegn, med egen bil er grensen for fraktfri levering kr. 2500,- inkl.mva. Ved levering av varer under kr. 2500,- inkl.mva. belastes et fraktbeløp på kr. 300,-. For leveranser med speditør i midt-Norge, gjelder følgende leveringsbetingelser: Ordre over kr. 3750,- inkl. mva. sendes fraktfritt. For landet for øvrig gjelder følgende leveringsbetingelser: Ordre over kr. 7500,- inkl. mva. sendes fraktfritt. I motsatt fall beregnes frakt.

Transportforsikring

All forsendelse, der selger ikke selv forestår leveringen, foregår på kjøpers risiko. Dersom det er ønskelig kan vi på anmodning besørge forendelsen assurert for mottakerens regning.

Betaling

Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i.h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte del leveringer faktureres ved hver enkelt del levering. Kredittiden er 15 dager. For denne perioden påløper ikke kredittkostnader. Ved forsinket betaling belastes kjøper med en forsinkelsesrente i.h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

Reklamasjon

Hvis varen er skadet ved mottak, skal dette noteres på fraktbrevet samtidig med mottaket og attesteres av sjåføren. Hvis skaden ikke er synlig utvendig, men først oppdages ved utpakking, skal transportør snarest underrettes. Hvis noe av godset i en sending mangler ved mottakelsen, skal dette noteres i fraktbrevet og attesteres av sjåføren, ellers bortfaller retten til reklamasjon. Skriftlig reklamasjon skal fremsettes uten ugrunnet opphold, dog senest innen 6 dager etter mottak av varen. Forsendelsen (vare og emballasje) oppbevares til besiktigelse er avholdt. Spesifisert krav sendes omgående til transportør sammen med fraktbrev og fakturakopi som viser verdien på godset. Reklamasjon til KOS skjer på eget skjema som er vedlagt forsendelsen. Skjemaet fylles nøyaktig ut og returneres til KOS. Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko, i.h.h.t. kjøpsloven.

Retur

Retur av varer kan kun skje etter samtykke fra KOS og skal merkes med vårt returnummer. Det forutsettes at varen er upriset og i originalemballasje. Manglende eller skadet originalemballasje medfører et fradrag i prisen på 20% av nettoprisen.

Garanti

Er det en garantisak må garantikort fylles ut, og feil eller mangler skal opplyses. Varen må være komplett.

Betalingsbetingelser

Nye kunder og kunder uten kredittavtale betaler kontant. Hvis kredittavtale foreligger skal betalingen skje etter avtale. Ved betaling etter forfall belastes rente med 1,25 % pr. mnd. Alle fakturaer under kr. 500,- eks.mva. belastes med fakturagebyr på kr. 25,-. Ved purring påløper et gebyr på kr. 50,-.

Salgspant

Selger har salgspant i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.